Contacteer ons

Hebt u een vraag of opmerking over ons bedrijf? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Een of meerdere velden bevat foutieve waarden.

Gelieve de foutmeldingen hieronder te controleren.

Stap 1 van 1

(* Required field)

Indien u een klant bent, vul dan het contactformulier van onze klantendienst in. U vindt dit formulier in de contactinformatie.Worldline NV bewaart uw gegevens in haar databank en zal deze gebruiken om uw vraag te kunnen beantwoorden, en desgevallend om u bijkomende informatie over haar producten en diensten toe te sturen. Lees hieromtrent onze Privacy Policy.

Wij stellen alles in het werk om uw vraag binnen een redelijke termijn en naar best vermogen te beantwoorden.In welbepaalde gevallen zullen wij uw vraag niet via deze weg kunnen beantwoorden omwille van veiligheidsredenen, om de vertrouwelijkheid van bepaalde gegevens te vrijwaren of omdat wij uw identiteit niet afdoende kunnen nagaan. Voorts draagt Worldline NV geen verantwoordelijkheid voor eender welk gevolg van een gebrek aan antwoord, een laattijdig, onvolledig of onjuist antwoord, behalve indien u bewijst dat wij een zware fout of grove nalatigheid hebben begaan.